Sponsoren & Donateurs

Alle vrijwilligers, nieuwe én trouwe donateurs. Uw steun is onmisbaar! Het college van burgemeesters en wethouders voor de medewerking en financiële steun.
De vele adverteerders en onze sponsoren. Dansschool Bruinewoud, scouting Trijsberg en andere verenigingen. Altijd staan ze klaar om onze festiviteiten te ondersteunen. Alida Bosman; voor het maken en beschikbaar stellen van foto’s.
Alle helpers, groot en klein, jong en oud voor hun geweldige hulp.
Schrijvende pers en de loco; voor de bereidwilligheid vooraf informatie te plaatsen en achteraf verslaglegging.
De EHBO; voor het paraat staan. Voetbalvereniging WHC voor het beschikbaar stellen van hun accommodaties en de inzet van vrijwilligers.
De Plus voor de sponsoring dit jaar voor het mogelijk maken van het speeldorp voor de kinderen. Expert voor het sponsoren van de tablet, voor de Wezep Got Talent.
Jan Borst voor de sponsoring van de patat kaartjes voor de Wezep Got Talent.
Camping Starnbosch. DJ Aleid. Geertje van Gelder voor de ondersteuning bij de markt.
En al onze andere sponsoren, die dankzij hun sponsoring het Rad van Fortuin mogelijk maken.